Bed and Breakfast Welcome

Algemene voorwaarden

Wij heten u harte welkom bij Bed & Breakfast Welcome in Jisp. Wij hanteren algemene voorwaarden, deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met uw verblijf in onze vakantiehuisje.

Terminologie

De termen ‘Welcome’ , ‘Welcomebb’ , ‘vakantiehuisje’ en ‘Bed and Breakfast’ zijn termen voor de Bed and Breakfast Welcome, Dorpsstraat 129, 1546 LH Jisp.

Gast: een persoon die bij Bed & Breakfast Welcome verblijft en als zodanig is aangemeld bij de reservering.

Hoofdgast: de persoon die bij Bed & Breakfast Welcome heeft gereserveerd en daarmee een huurovereenkomst is aangegaan. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht. De hoofdgast dient minimaal 18 jaar oud te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van het vakantiehuisje, of namens de eigenaar van het vakantiehuisje, het vakantiehuisje (tijdelijk) beheert.

Reservering: een schriftelijke bevestiging door de beheerder van het vakantiehuisje van een door de gast per telefoon, per app of per e-mail gedane reservering en na betaling van alle kosten.

Huurbedrag: de kosten voor het verblijf in het vakantiehuisje en eventuele overige kosten, zoals ontbij

Algemeen
De heer John Praag is eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast Welcome. Zijn partner Bianca Praag is eveneens eigenaar en beheerder.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed & Breakfast Welcome, gevestigd aan de Dorpsstraat 129 te Jisp.

Gasten dienen een vaste woon- en verblijfplaats te hebben

De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Welcome ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van (verblijfs)kosten.

Gasten dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement van Bed & Breakfast Welcome

Reservering en bevestiging
De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, app, DM, PB, of via onze website welcomebb.nl ,  www.bedandbreakfast.nl  of www.bnbidea.nl Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de beheerder een bevestiging (mits er beschikbaarheid is) en een kosten overzicht. Na betaling van het gehele bedrag (alle kosten) is de reservering definitief voor beide partijen.

U kunt het vakantiehuisje ook boeken via www.booking.com, www.natuurhuisje.nl of www.airbnb.nl Hier gelden de reserveringsvoorwaarden, zoals aangegeven op deze sites

Betaling
De verblijfskosten in Bed & Breakfast Welcome dienen bij reservering te worden voldaan. Bedrag overmaken op bankrekeningnummer: IBAN NL13 RABO 0349 5390 30. U ontvangt desgewenst hiervoor een factuur. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats

Annulering
Indien u door omstandigheden niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder te melden.

Bij annulering tot vier weken voor de ingangsdatum is de annulering kosteloos.

Bij annulering tot twee weken voor de ingangsdatum is 50% van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.

Binnen twee weken voor ingangsdatum of bij ‘No Show’ is 100% van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.

Klachten
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen is het toch mogelijk dat u een klacht heeft. Om uw klacht naar behoren op te lossen vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.

Eventuele punten van verbetering horen wij graag.

Aansprakelijkheid
De eigenaar van Bed & Breakfast Welcome kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

Alle risico’s met betrekking tot het verblijf in Bed & Breakfast Welcome zijn voor rekening van de gasten.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld aan de beheerder.

Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.30 uur inchecken. Hiervoor meldt u zich bij de beheerder en dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Uiterste tijd van inchecken is 20.00 uur.

Op de dag van vertrek is de uiterste uitchecktijd 10.30 uur.

In overleg met de beheerder kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.

Als gast ontvangt u een sleutel van het vakantiehuisje. In geval van verlies van deze sleutel wordt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht.

Ontbijt
Het ontbijt wordt tussen 08.00-10.30 uur geserveerd. Bij mooi weer kan het ontbijt in de tuin worden geserveerd. In overleg kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.

Uw verblijf
Houd rekening met de buren. Voorkom alle vormen van overlast met name tussen 22.00-07.00 uur.

Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen voor anderen geen hinder veroorzaken.

Gebruik door derden van het vakantiehuisje is niet toegestaan.

Derden mogen zich niet zonder toestemming van de eigenaren op het terrein bevinden.

Veiligheid, hygiëne en milieu
Voertuigen dienen op de parkeerplaats bij de weg te worden geparkeerd.

De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.

Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->